Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Deze Website is gepubliceerd door KAPLA France SARL, firma met een bedrijfskapitaal van € 22 867,35, ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Bordeaux onder nummer 397 736 638 en met intracommunautair BTW-nummer FR25 397 736 638, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te: 98 avenue de la Garonne, 33440 Saint Louis de Montferrand, Frankrijk.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen:

Telefonisch: +33 (0)556 774 534

Schriftelijk: KAPLA France SARL, 98 avenue de la Garonne, 33440 Saint Louis de Montferrand, Frankrijk

Contactformulier

 

BEHEER
Deze website is ondergebracht bij de firma OVH SAS met een bedrijfskapitaal van € 10 069 020, ingeschreven in het handelsregister 5RCS) van Lille Métropole onder nummer 424 761 419.

Website: www.ovh.com

Adres hoofdzetel: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk.

E-mail: support@ovh.com

Telefoon: +33 (0)972 101 007

 

CREATIE EN ONDERHOUD

 

De uitvoering van deze website en het onderhoud ervan wordt gedaan door de firma Webperfect, met een bedrijfskapitaal van € 20 000, ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Bordeaux onder nummer 523 393 360.

Website: www.webperfect.fr

Adres hoofdzetel: 57 Allée des cigales, 33160 St Aubin du Medoc, Frankrijk.

E-mail: contact@webperfect.fr

Telefoon: +33 (0)556 966 385

 

PUBLICATIE

 

De hoofdredacteur is de heer Jan-Daniël van der Bruggen, beheerder van de firma KAPLA France SARL.

Contactformulier

Telefoon: +33 (0)556 774 534

 

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan met gedaan worden in het kader van de gebruiksvoorwaarden die hieronder beschreven worden. Zodra de internetgebruiker naar de Website gaat en deze gebruikt, houdt dat in dat deze onvoorwaardelijk de volgende vermeldingen aanvaardt.

 

Deze website is geoptimaliseerd voor de browsers Explorer, Firefox en Chrome. KAPLA France SARL is niet aansprakelijk in geval van toegangsproblemen tot de website of bij verbindingsproblemen let de website.

KAPLA France SARL kan een verbindingsonderbreking veroorzaken vanwege technisch onderhoud; KAPLA France SARL zal dan zo snel mogelijk aan de gebruikers de datum en tijd van de onderbreking doorgeven.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

1. Rechthebbenden

De heer Tom van der Bruggen is de rechthebbende van de domeinnaam van de website.

De Website in zijn geheel, de producten die erop aangeboden worden, en alle onderdelen van de eigendomsrechten die daaraan verbonden zijn (met name teksten, categorieën, foto’s, video’s, afbeeldingen, schema’s, grafische voorstellingen, logo’s, merken, tekeningen en modellen) zijn een voortbrengsel van de menselijke geest, vastgelegd in wetsartikel L. 111-1 en volgenden van het Wetboek van Intellectueel Eigendom.

Deze zijn het uitsluitende eigendom van KAPLA France SARL en/of van diens gelieerde bedrijven, die als enige gemachtigd zijn om vermeld intellectueel eigendom te gebruiken evenals de daarbij horende persoonlijkheidsrechten, met name de merken, modellen, voortbrengselen van de menselijke geest, afbeeldingen van personen, en wel in de oorspronkelijke zin of via een expliciete vergunning of goedkeuring.

 

2. Sancties

Volledig of gedeeltelijk gebruik van de Website, met name door downloaden, reproduceren, doorgeven, vertegenwoordigen of verspreiden voor niet-commerciële doeleinden en voor andere doeleinden dan voor het persoonlijk gebruik ervan door de internetgebruiker, is ten strengste verboden, tenzij KAPLA France SARL daarvoor voorafgaande toestemming gegeven heeft. Het schenden van de rechten van KAPLA France SARL stelt de auteur daarvan bloot aan sancties die voorzien zijn in zowel het Wetboek van Intellectueel Eigendom, vanwege inbreuk op auteursrechten (artikel L. 335-1 en verder), van inbreuk op handelsmerken (artikel L. 716-1 en verder) als in het Burgerlijk Wetboek inzake wettelijk aansprakelijkheid (artikel 9, artikel 1240 en verder).

 

3. Hyperlinks

Het aanbrengen van een hyperlink op andere websites die naar onderhavige website verwijst of naar de inhoud ervan, is toegestaan op voorwaarde dat KAPLA France SARL daar van tevoren uitdrukkelijk, schriftelijk en onder voorbehoud over op de hoogte gesteld wordt:

  • Dat de hyperlink de website in een nieuw venster van de browser opent. Het is verboden om de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk in de andere website te integreren door het gebruik van de frame-techniek;

  • Dat de toegang tot de pagina’s die de hyperlink bevatten die naar de Website linken, gratis is;

  • Dat de hyperlink naar de Homepage van de Website linkt. Het is verboden om de techniek van de diepere paginalink te gebruiken;

  • Dat de bron vermeld wordt die dankzij de hyperlink direct naar de gewenste inhoud linkt.

 

Deze toestemming geldt niet voor websites die kritische, pornografische, xenofobische informatie verspreiden, en die meer in het algemeen in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Er wordt opgemerkt dat deze goedkeuring geen goedkeuring inhoudt voor het reproduceren van de gehele of gedeeltelijke Website, met name van een titel of header van de naamgeving van een hyperlink.

 

KAPLA France SARL behoudt zich in elke geval het recht voor om de directe verwijdering te eisen van een link die gecreëerd is naar haar Website, zonder dat zij daarvoor een reden op hoeft te geven.

 

Alle websites die een hyperlink bevatten die naar de Website linkt of naar één van de elementen die er onderdeel van zijn, staan niet onder toezicht van KAPLA France SARL die dientengevolge niet aansprakelijk voor (met name redactioneel) voor de toegang en de inhoud van dergelijke websites.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

KAPLA France SARL zet zich ervoor in om de juistheid en de update van de informatie die op haar Website staat, zo goed mogelijk te waarborgen, en waar zij zich het recht van voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging, de inhoud aan te passen.

KAPLA France SARL kan echter niet de juistheid, de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie die op de Website beschikbaar is garanderen, en deze kan noch een garantie, noch een verplichting inhouden van KAPLA France SARL ten aanzien van de Internetgebruiker.

 

KAPLA France SARL kan met name niet aansprakelijk gehouden worden voor:

·         Onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen van informatie die op de Website beschikbaar is;

·         Schade vanwege computerinbreuk door derden met als gevolg een wijziging van de informatie die op de Website beschikbaar is;

·         En meer in het algemeen, directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en de gevolgen, die veroorzaakt zijn door de toegang van personen tot de Website of doordat toegang ertoe niet mogelijk is, en voor het gebruik van de Website en/of van de geloofwaardigheid van informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.

 
De Website kan hyperlinks bevatten die naar andere websites doorlinken. KAPLA France SARL heeft geen verplichtingen ten aanzien van andere websites waar de Internetgebruiker via de Website toegang toe zou kunnen hebben en zij kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, de werking en de toegang tot dergelijke websites.

 

WIJZIGINGEN VAN DE VERMELDINGEN

 

KAPLA France SARL stelt de Internetgebruiker die de Website gebruikt ervan op de hoogte dat de Website en onderhavige wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder bijzondere kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Deze wijzigingen worden gepubliceerd doordat ze online gezet worden en worden geacht onvoorwaardelijk te zijn geaccepteerd door de Internetgebruiker die de Website bezoekt nadat deze wettelijke vermeldingen online gezet zijn.

De Internetgebruikers wordt geadviseerd om regelmatig de wettelijke vermeldingen te lezen en zo op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

 

GESCHILLEN

Deze vermeldingen zijn opgesteld in overeenkomst met het Franse recht en met name met de bepalingen van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 Vertrouwen in de digitale economie en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. De Franse jurisdictie is op regionaal niveau bevoegd voor geschillen in verband met het gebruik van de Website, tenzij anders vermeld.